Το blog μας

Ο Διαπραγματευτής θα πρέπει να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξεύρεση λύσης από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την διαφορά τους, την οποία λύση απαγορεύεται να τους την υποδείξει, έστω και εμμέσως. Αν και δεν έχει συνταχθεί κώδικας δεοντολογίας διαπραγματευτών, στην διαμεσολάβηση υφίσταται ο Κώδικας Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών και οφείλει να...

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις συνιστούν το 80% του συνόλου των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Oι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις αποτελούν ένα πολύ συχνό φαινόμενο ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας όταν αρχίζουν να τίθενται θέματα σχετικά με την διοίκηση και την διαδοχή στην ηγεσία της επιχείρησης. Τι γίνεται παραδείγματος χάριν όταν ο πατέρας και...

Μάθετε πρώτοι τα νέα!