Το blog μας

Τις διασυνοριακές διαφορές, κυρίως στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι επιχειρήσεις προσπαθούν συνήθως να τις επιλύσουν με ίδια μέσα, προτού καταφύγουν στα κρατικά ή τα διαιτητικά δικαστήρια, λόγω της ιδιαιτερότητας των ζητημάτων αυτών αλλά και τον κίνδυνο απώλειας φήμης εξαιτίας μία πιθανής κακής δικαστικής απόφασης....

Το πρακτικό της Διαμεσολάβησης είναι το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης είναι η επίλυση της διαφοράς τότε περιλαμβάνει την τελική συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη. Με δεδομένο ότι η Διαμεσολάβηση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ώρες ή εντός το ανώτερο...

Ο Διαπραγματευτής θα πρέπει να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξεύρεση λύσης από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την διαφορά τους, την οποία λύση απαγορεύεται να τους την υποδείξει, έστω και εμμέσως.

Μάθετε πρώτοι τα νέα!