Διαφωνίες στην οικογενειακή επιχείρηση

2018-01-14

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις συνιστούν το 80% του συνόλου των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Oι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις αποτελούν ένα πολύ συχνό φαινόμενο ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας όταν αρχίζουν να τίθενται θέματα σχετικά με την διοίκηση και την διαδοχή στην ηγεσία της επιχείρησης. 

Τι γίνεται παραδείγματος χάριν όταν ο πατέρας και ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν είναι πρόθυμος να παραδώσει τον έλεγχο της εταιρείας, παρόλο που τα παιδιά είναι έτοιμα να αναλάβουν τα ηνία; 
Ποιό είναι το αποτέλεσμα των διαφωνιών μεταξύ των παιδιών για την διαδοχή και αργότερα για την διανομή της γονικής περιουσίας; 
Η Διαμεσολάβηση ίσως είναι η μόνη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η αποκατάσταση των σχέσεων και η ομαλή συμβίωση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και συνεταίρους είναι αναγκαία για την συνέχεια της επιχείρησης και την διατήρηση των οικογενειακών δεσμών. 

Η Διαμεσολάβηση εξασφαλίζει βιώσιμες λύσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων, γρήγορα, διακριτικά, εχέμυθα και με χαμηλό κόστος.