Επιλύστε τις διαφορές σας εχέμυθα, γρήγορα, αποτελεσματικά και πολιτισμένα!

Η  Φιλοσοφία μας

Στη Symphonia Globe πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε σε βάθος το νόημα της δουλειάς μας, που πηγαίνουμε και πως οι αξίες που μας διέπουν θα μας οδηγήσουν εκεί..

Το Οραμα μας

Να ευρισκόμαστε ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές για επιχειρήσεις και ιδιώτες, στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και της διευκόλυνσης διαπραγματεύσεων και επίτευξης συμφωνιών, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία.

Η Αποστολή μας

Να βοηθάμε επιχειρήσεις και ιδιώτες να επιλύουν τις διαφορές τους γρήγορα, αποτελεσματικά, δημιουργικά και με κόστος σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το κόστος προσφυγής των στην τακτική δικαιοσύνη.

Να βοηθάμε επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που τους παρουσιάζονται με επιτυχία και να κατακτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι Αξίες μας

Οδηγός μας στην προσπάθεια για επιτυχία είναι τα υψηλά ηθικά μας πρότυπα, το αίσθημα ευθύνης και η δέσμευση μας για ποιοτικές υπηρεσίες με εχεμύθεια, αμεροληψία, εντιμότητα, ακεραιότητα και σεβασμό προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Χρειάζεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας;