Χαρακτηριστικά ενός Διαπραγματευτή/Διαμεσολαβητή

2017-11-30

Οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή είναι η ικανότητά του να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους ενδιαφερόμενους και να τους πείσει για την αμεροληψία του. 

Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διεισδύει στην ψυχολογία των ενδιαφερομένων και να τους χειρίζεται με τον αντίστοιχα κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να κατανοεί και να συναισθάνεται τα μέρη και να μπαίνει στη θέση τους, χωρίς όμως να ταυτίζεται μαζί τους. Θα πρέπει να έχει επαφή με το βλέμμα με όλους τους μετέχοντες στην διαδικασία της διαμεσολάβησης και όχι μόνο όταν μιλούν. Όταν κάποιος από τους παράγοντες της διαδικασίας έχει τον λόγο, ο διαμεσολαβητής πρέπει να τον κοιτά στα μάτια και με το βλέμμα να του δείχνει ότι κατανοεί πλήρως αυτά που ακούει. Η κατανόηση της γλώσσας του σώματος και της μη λεκτικής επικοινωνίας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αναλύει τα συναισθήματα στοχεύοντας στην εξαγωγή βαθύτερων συμφερόντων. Αναγνωρίζει τις «συναισθηματικές παγίδες». 

Προσοχή όμως! Ο διαμεσολαβητής δεν είναι ψυχοθεραπευτής. Διαχειρίζεται τα συναισθήματα εφόσον αυτά εμποδίζουν την επίτευξη λύσης. 

Τυχόν νομικές γνώσεις του διαμεσολαβητή ελάχιστα θα τον βοηθήσουν στην σωστή διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και θα χρησιμεύσουν σχεδόν αποκλειστικά και μόνο για να επισημάνει, εάν συντρέξει περίπτωση, την πρόσκρουση σε κανόνες δημόσιας τάξης / αναγκαστικού δικαίου ενδεχόμενης συμφωνίας, που συζητείται από τα μέρη. Η αναφορά σε νομικούς κανόνες στα υπομνήματα είναι περιττή διότι - υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία των μερών δεν προσκρούει σε διατάξεις δημόσια τάξης / αναγκαστικού δικαίου - μπορεί κάλλιστα να παρεκκλίνει των ρυθμίσεων, που προβλέπονται από τον Νόμο. Για παράδειγμα: 

Ας υποθέσουμε ότι 2 εταίροι διαφωνούν σχετικά με την συνέχιση ή μη της εταιρείας τους. Στην περίπτωση αυτή μπορούν ανεμπόδιστα -εάν συμφωνήσουν να διαλυθεί η εταιρεία- να ορίσουν ποσοστό συμμετοχής τους στο προϊόν της εκκαθάρισης διαφορετικό από εκείνο που ορίζει ο σχετικός νομικός κανόνας, σύμφωνα προς τον οποίο κάθε εταίρος μετέχει στο προϊόν της εκκαθάρισης αναλόγως της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.