Υπηρεσίες διαπραγμάτευσης

Η Symphonia Globe παρέχει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για λογαριασμό επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων σε μια ευρεία κλίμακα θεμάτων εμπορικού και οικονομικού περιεχομένου όπως,

  • οι συμφωνίες συγχώνευσης και εξαγοράς εταιρειών
  • οι συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας,
  • η αναδιάρθρωση εταιρικών και τραπεζικών χρεών,
  • η πρόσβαση σε αγορές με αποκλειστικότητα διάθεσης,
  • οι οικονομικές συμφωνίες με πιστωτές,
  • οι συμφωνίες μεταξύ εμπορικών εταίρων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
  • οι συμφωνίες προμήθειας και διάθεσης προϊόντων & υπηρεσιών,
  • οι συμφωνίες για πακέτα αμοιβών υψηλόβαθμων στελεχών, κ.λ.π.

Η αμοιβή αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στην εταιρεία ή τον ιδιώτη και τον διαπραγματευτή. Συνήθως περιλαμβάνει τυχόν δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής, κλπ, μια σταθερή αμοιβή για τη διαχείριση της υπόθεσης και μια ποσοστιαία επιβράβευση στην περίπτωση επίλυσης της διαφοράς ή επίτευξης της συμφωνίας.